Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн магазина в уеб сайта www.lolandpop.bg.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта  www.lolandpop.bg , декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които „Дивосвит“ ООД, ЕИК: 203797838 седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев“ № 16 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет:  www.lolandpop.bg , наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса  www.lolandpop.bg  ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на  www.lolandpop.bg  или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от МАГАЗИНА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра  www.lolandpop.bg  IP адрес на потребител, както и друга информация.

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

 

Продуктите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. „Дивосвит“ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: www.lolandpop.bg

 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

С цел закупуването на продукти от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

 

МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. 
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови. 
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
-  Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

-  Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е „Дивосвит“ ООД, ЕИК: 203797838

- Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Варна, ул. „Цани Гинчев” № 16, телефон на потребителя -  +359877133757,  сайт - www.lolandpop.bg,  e-mail: divosweet.bg@gmail.com

-  Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: Варна, ул. „Драгоман” № 17.

- Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Доставката е за сметка на клиента.

-  Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние. 

-  Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която МАГАЗИНЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите. 
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”. Условията на плащане са посочени в раздел „Начини на плащане”

-  Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора.
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това в случай че тя не е използвана, не е нарушавана целостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена, в съответствие с условията по чл.55 от ЗЗП.  Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от датата на доставка.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми МАГАЗИНА посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на МАГАЗИНА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ  или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: divosweet.bg@gmail.com, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от www.lolandpop.bg), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на МАГАЗИНА или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал МАГАЗИНА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на МАГАЗИНА преди Изтичането на 14-дневния срок.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

-  При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на МАГАЗИНА.
Несъответствия на стоките и рекламации 
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсващи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с нас на телефон: +359877133757. При констатация на дефектен продукт, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на МАГАЗИНА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

-  Правото на отказ на потребителя от договора не се прилагат за договори:

  • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
  • за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

  • Плащане в брой при доставка - наложен платеж

Доставката на поръчаните стоки се осъществява в срок от 1 до 3 работни дни, считано от датата на поръчката, ако е направена до 12:00 часа. Ако поръчката е направена след този час за начало на срока се взима следващия работен ден. Поръчката се заплаща при доставка от Куриерски фирми Speedy или Еконт. Цените за доставка можете да намерите в сайта на съответната куриерската фирма. При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера.

  • Плащане в с дебитна или кредитна карта

Можете да заплатите избраните от вас продукти с кредитна или дебитна карта.

  • Плащане с банков превод

Стоката ще бъде изпратена по куриер след като парите от направения превод постъпят по сметката ни в банката.

  • Възстановяване на суми

При необходимост от цялостно или частично възстановяване на суми на Потребителя от страна на МАГАЗИНА, те се извършват по допълнително уговорен между страните начин.

В случай, че потребителят се откаже от договора, МАГАЗИНЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира МАГАЗИНА за неговото решение за отказ от договора.

 

 МАГАЗИНЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на МАГАЗИНА: www.lolandpop.bg.

Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.