Искате да започнете такъв бизнес във вашия град?

Искате да започнете такъв бизнес във вашия град?

Ние ще ви обучим и ще ви помогнем да го стартирате!

 Предлагаме ви няколко варианта на бизнес-обучение:

  1. Изработване на близалки, стандартни и с различни форми, работилница за деца.
  2. Изработване на бонбони с рисунка в центъра, изработване на близалки, стандартни и с различни форми, изработка на захарни рози, работилници за деца.

 Разгледайте нашите предложения за обучението!

Do you dream of creating a delicious and profitable business? Do you wanna cheer up people? That's what we did! We have the knowledge and experience to make your dream come true!

Franchise offer.

Открой свою мастерскую карамели и стабильно зарабатывай, даже не имея опыта.

Заполните нашу анкету и начните зарабатывать вместе с нами! 

Наше предложение по обучению!